საქართველოს სრული საკანომდებლო ბაზა 2013 წლის 20 მაისის მდგომარეობით

ჩვენ სერვერზე, განთავსელია საქართველოს სრული კანონმდებლობა 2013 წლის  20 მაისის მდგომარეობით. ნებისმიერი დოკუმენტის ტექსტი არის კოდიფიცირებული (ცვლილებები და დამატებები გათვალისწინებულია). მოიძით და გადმოწერთ ნებისმიერი კანონი.

ბაზა მუდმივად განახლებადია.

სერვერზე ყველა დოკუმენტი ინახება Microsoft Word ის ფორმატში.

დოკუმენტების მოძიება შესაძლებელია ორი სახით:

1)      დოკუმეტების სია,  დალაგებული მიღების თარიღის მიხედვით.  

2)      თემატურად დალაგებული დოკუმენტები.

გისურვებთ წარმატებებს.


  კონტაქტი