მშენებლობა

 

1. 14 ნოემბერი 1997 პარლამენტი კანონი N 1105

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ

2. 14 აპრილი 1998 პარლამენტი კანონი N 1335

არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ

3. 16 აპრილი 1999 პარლამენტი კანონი N 1888

მშენებლობის პროექტების სახელმწიფო კომპლექსური ექსპერტიზისა და დამტკიცების შესახებ

4. 9 სექტემბერი 1999 პარლამენტი კანონი N 2374

საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ

5. 27 ოქტომბერი 2000 პარლამენტი კანონი N 577

სამშენებლო საქმიანობის შესახებ

6. 25 ივნისი 2004 პარლამენტი კანონი N 245

მშენებლობის ნებართვის შესახებ

7. 2 ივნისი 2005 პარლამენტი კანონი N 1506

სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ
  კონტაქტი